Gujarati

Tmara Badha Dukh Khushi Ma ToluSearch Description
Tmara Badha Raz Tmara Same Kholu
Koi Mara Pehla Na Bole
Mate Tamne Sauna Pehla Happy New Year Bolu.
Happy New Year Gujarati SMS

Ay Jan-E-Jan!
Suno Ek Bat Tumhen Kehni Hai
Choro Ye Ukhri Ukhri Baten
Ban Jao Nay Saal Pe Apne Pane
Wada Ek Kar Lo Mujh Se
Tankhwa Nay Saal Se Mujh Ko Deni Hay
Nay Saal Pe Yehi Bat Tum Se Kehni Hay
Happy New Year Gujarati SMS

Navu varsh 2015 shul hoy!
Bhagwan tamne Sukh ane Samrudhi aape…
Tamne ane tamara parivaar ne
Nutan varsh abhinandan! &
Navu varsh 2015 shul hoy!
Happy New Year Gujarati SMS