Happy New Year 2015 Quotes in Marathi

Happy New Year 2015 Quotes in Marathi | Check out the best and amazing Marathi quotes for the mind blowing event Happy New Year. We know that there is more than a month is left to celebrate this event but what’s wrong in collaborating these quotes now, because at event times you hardly get time to search these quotes and then send the oldies SMS, Quotes to your relatives to wish them Happy New Year but do not need to send the same quotes to them again and again and just give a look over these latest Happy New Year Quotes in Marathi.

Happy New Year 2015 Quotes in Marathi

तुझ्यान्तंर विनाकारण या देहाला जगवले मी

आता हो स्वतःच्या हाकेने मृत्युला बोलावले मी
उगाच तुला त्रास नको माझ्या जाण्या नतंरही
म्हनुन त्या स्मशांनाजवळ घर बनवले मी
Happy New Year 2015 Quotes in Marathi


येणारे नवीन वर्ष आपण सर्वाँना आनंदाचे भरभराटीचे जावो हीच इश्वर चरणी

प्रार्थना. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Happy New Year 2015 Quotes in Marathi


येणारे नववर्ष आपल्या जीवनात सुख आणि समाधान घेउन येवो.

हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना भरभराटीचे जावो.
Happy New Year 2015 Quotes in Marathi


सरत्या वर्षात झालेल्या चुका विसरुन जाण्याचा प्रयत्न करुया.

नवीन संकल्प नवीन वर्ष. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा
Happy New Year 2015 Quotes in Marathi


सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न, नव्या आशा,नवी उमेद

नाविन्याची कास धरत नवीन वर्षाच स्वागत करू. आपली सर्व स्वप्न, आशा,
आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Happy New Year 2015 Quotes in Marathi


नवीन वर्ष आपणांस सुख-समाधानाचे,

आनंदाचे, ऐश्वर्याचे, आरोग्याचे जावो!
नवीन वर्षात आपले जीवन आनंदमय,
सुखमय होवो, अशी श्रीचरणी प्रार्थना.
नववर्षाभिनंदन
Happy New Year 2015 Quotes in Marathi 


पुन्हा एक नविन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, तुमच्या कर्तॄत्वाला पुन्हा
एक नवी दिशा,
नवी स्वप्ने, नवी क्षितीजे, सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा !!
Happy New Year 2015 Quotes in Marathi